SAÍDAS PROFESIONAIS 

O máster cualifica para diferentes postos profesionais centrados en:

  • Análise da realidade social para empresas privadas.
  • Investigación e consultoría social e de mercado.
  • Orientación e elaboración de políticas nos diferentes niveis dás administracións públicas.
  • Xestión e orientación en entidades sen ánimo de lucro.
  • Investigación académica en organizacións que dan acceso a programas de doutoramento ou centros de investigación.